Stuer

Feerne

Plads til 9 børn

Nisserne

Plads til 15 børn

Skovtroldene/Troldene

Familiegruppe hvor vuggestuebørn er Skovtrolde og når de bliver til børnehavebørn bliver de til Trolde.

Plads til 12 vuggestuebørn/24 børnehavebørn